Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het merendeel van onze koffiemelanges is Rainforest Alliance gecertificeerd. Ook ons volledige thee assortiment draagt ditzelfde Rainforest Alliance label. Daarnaast beschikken wij over een groot assortiment energiezuinige koffiemachines, sponsoren wij alle sportverenigingen in ons klantenbestand en volgen wij  een traject op het gebied van duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

MVO

Rainforest Alliance

Bij Coffee@Work zijn wij trots dat Rainforest Alliance gecertificeerde producten onderdeel zijn van ons assortiment. Het Rainforest Alliance symbool garandeert de duurzaamheid van onze producten. De Rainforest Alliance- certificatie wordt toegekend aan landbouwbedrijven die aan eisen voldoen die het ecosysteem en alle levende wezens die hiervan afhankelijk zijn, beschermen. Bovendien gaat de certificatie gepaard met economische vooruitgang. De gecertificeerde landbouwers krijgen dankzij het label de mogelijkheid een betere prijs te vragen voor hun product. Tot dusver heeft Rainforest Alliance over de hele wereld 27,6 miljoen hectaren bos en 175.000 hectaren landbouwgrond gecertificeerd.

Duurzame koffiemachines

Kies je voor Coffee@Work, dan kies je voor milieubewust! Minder afval omdat onze koffiemachines beschikken over energiebesparende technologie en een lange levensduur hebben mits de machine goed onderhouden wordt. Op deze manier leveren wij een steentje bij aan een duurzamere economie en de besparing van grondstoffen

MVO

Clubsponsoring

Coffee@Work sponsort al jaren vele sportverenigingen van verschillende disciplines verspreid over het hele land. Wij waarderen de inzet van de enthousiaste vrijwilligers en dragen de sportverengingen een warm hart toe. Wij hebben een uniek win-win concept voor elke sportvereniging. Op basis van het ledenaantal van de sportvereniging sponsoren wij met een jaarlijks een bedrag. Daarnaast kunnen onze sportverenigingen altijd rekenen op hulp en extra support bij grotere evenementen. Deze afspraken leggen wij vast in een sponsorovereenkomst.

MVO

Wilt u meer informatie over onze werkwijze? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Werken vanuit de kern bij Coffee@Work

Coffee@Work zit onder begeleiding van Bureau NegentigTien in een traject van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Aan de hand van interviews met de directie en de medewerkers wordt de conditie van de huidige organisatie in kaart gebracht. De organisatiedoelen worden geanalyseerd en waar nodig herformuleerd. Bureau NegentigTien inventariseert welke kennis, vaardigheden en gedrag hierbij vereist zijn. Dit vormt de basis voor het ontwerp van de ideale organisatiestructuur, bestaande uit functies en functiebeschrijvingen. Deze stappen worden in individuele en teamsessies doorlopen.

In dialoog met de directie en de medewerkers van Coffee@Work wordt een optimale basisstructuur gecreëerd waarin verwachtingen, doelstellingen, functies en functiebeschrijvingen stevig verankerd zijn. Er ontstaat een duurzame koppeling van persoonlijke ambities met de zakelijke doelen van de organisatie, de directie en het personeel. Dit creëert een vertrouwensbasis en structuur die de directie in staat stelt om verantwoordelijkheden en bevoegdheden echt te delegeren. De medewerkers ervaren een hogere intrinsieke betrokkenheid door sterke identificatie met een duidelijke filosofie en bedoeling. Er is meer, gestructureerde en gefundeerde aandacht voor de ontwikkeling en groei van medewerkers. Bovendien zijn medewerkers beter in staat tot zelfsturing én zelfcorrectie. Dit stimuleert de leercultuur, het vertrouwen, het gevoel van autonomie en de interne en externe mobiliteit van medewerkers.

Coffee@Work zet zo de stap naar de volgende fase van succes en expansie, waarin met minder inspanning, op een verantwoorde en doordachte wijze, meer vooruitgang en nog betere resultaten worden geboekt. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds.

MVO
Naar vergelijking