Werken vanuit de kern bij Coffee@Work

Coffee@Work gaat onder begeleiding van Bureau NegentigTien in een twaalf maanden durend traject een implementatieplan ontwikkelen op het terrein van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Aan de hand van interviews met de directie en de medewerkers wordt de conditie van de huidige organisatie in kaart gebracht. De organisatiedoelen worden geanalyseerd en waar nodig herformuleerd. Bureau NegentigTien inventariseert welke kennis, vaardigheden en gedrag hierbij vereist zijn. Dit vormt de basis voor het ontwerp van de ideale organisatiestructuur, bestaande uit functies en functiebeschrijvingen. Deze stappen worden in individuele en teamsessies doorlopen.

 

In dialoog met de directie en de medewerkers van Coffee@Work wordt een optimale basisstructuur gecreëerd waarin verwachtingen, doelstellingen, functies en functiebeschrijvingen stevig verankerd zijn. Er ontstaat een duurzame koppeling van persoonlijke ambities met de zakelijke doelen van de organisatie, de directie en het personeel. Dit creëert een vertrouwensbasis en structuur die de directie in staat stelt om verantwoordelijkheden en bevoegdheden echt te delegeren. De medewerkers ervaren een hogere intrinsieke betrokkenheid door sterke identificatie met een duidelijke filosofie en bedoeling. Er is meer, gestructureerde en gefundeerde aandacht voor de ontwikkeling en groei van medewerkers. Bovendien zijn medewerkers beter in staat tot zelfsturing én zelfcorrectie. Dit stimuleert de leercultuur, het vertrouwen, het gevoel van autonomie en de interne en externe mobiliteit van medewerkers.

Coffee@Work zet zo de stap naar de volgende fase van succes en expansie, waarin met minder inspanning, op een verantwoorde en doordachte wijze, meer vooruitgang en nog betere resultaten worden geboekt.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds.

 

 

 

Bel me terug